CERMI i Autismo España denuncien davant el Defensor del Poble les reiterades expulsions de menors amb autisme de campaments d’estiu

20190711_CERMI i Autismo España defensor poble

CERMI i Autismo España denuncien davant el Defensor del Poble les reiterades expulsions de menors amb autisme de campaments d’estiu

  • Sol·liciten la seva intervenció per a instar a les autoritats corresponents a complir la legislació actual y emprendre les mesures que considerin necessàries per a evitar aquesta vulneració de drets

Madrid, 9 de juliol de 2019 .- El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i la Confederació Autismo España han denunciat davant el Defensor del Poble les vulneracions de drets que s’han produït en diferents campaments d’estiu, que han impedit a tres nens amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) de gaudir del seu dret a l’oci i a l’esbarjo.

Aquest dret es troba reconegut en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat que, en el seu article 30 “Participació en la vida cultural, les activitats recreatives, l’esbarjo i l’esport”, en el seu apartat 5, assenyala que “amb la finalitat de que les persones amb discapacitat puguin participar en igualtat de condicions amb les altres en activitats recreatives, d’esbarjo i esportives, els Estats Parts adoptaran les mesures pertinents per, entre altres qüestions, assegurar que els nens i les nenes amb discapacitat tinguin igual accés amb els altres nens i nenes a la participació en activitats lúdiques, recreatives, d’esbarjo i esportives, incloses les que realitzen dins el sistema escolar”.

En la seva tasca de defensa dels drets de les persones amb TEA, tant el CERMI com Autismo España denuncien que, a dia d’avui, segueixin existint aquest tipus de vulneracions que impedeixen als nens i nenes amb TEA poder gaudir de l’oci i de l’esbarjo com qualsevol altre menor d’edat. Per aquest motiu, i adherint-se a la legislació reguladora de la institució del Defensor del Poble, sol·liciten la seva intervenció per a instar les autoritats corresponents a complir amb la legislació actual, així com a emprendre les mesures que considerin oportunes per a evitar aquest tipus de discriminacions.

comunicacio
comunicacio@juntsautisme.org
No hi ha comentaris

Publica un comentari