El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es posiciona sobre autisme i pseudociències

20190125_Collegi Metges

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es posiciona sobre autisme i pseudociències

Fa pocs dies el Consell de Col·legi de Metges de Catalunya ha emès un document de posicionament en relació a l’augment de l’oferta de teràpies alternatives i pseudociències en relació al Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) per les conseqüències negatives que això pot tenir en la salut dels pacients i les famílies.

Hem seleccionat els fragments que ens han semblat més destacables. Trobeu el document complert descarregable al final de l’article:

Autisme

 • L’impacte de l’autisme va més enllà de l’1% de la població ja que afecta no només la vida de la persona que en té, sinó la de la seva família, durant tot el cicle vital
 • La causa de l’autisme s’atribueix actualment a factors genètics interaccionant amb factors ambientals, en gran part desconeguts
 • No existeix cap tractament farmacològic que curi l’autisme ni que en millora els símptomes però sí existeixen fàrmacs que ajuden amb els problemes associats: hiperactivitat, irritabilitat…
 • Actualment els tractaments que millors resultats estan donant són el psicopedagògic aplicat en ambients naturals que incloguin tractaments cognitius i/o conductuals
 • Aquests tractaments han de seguir al llarg de tota la vida i s’han de realitzar en l’àmbit escolar, familiar, individual i grupal; així com, passada la infantesa, s’ha de fer formació i incorporació laboral, formació per l’habitatge i el lleure

Pseudociència

 • La proposta de la pseudociència són tractaments curatius sense base científica que provoquen incertesa, desconcert i inseguretat a famílies que conviuen amb l’autisme, alhora que és un gran abús
 • Menciona el cas Wakefield: Andrew Wakefield, l’any 1998 va publicar un article on concloïa que la vacuna de la triple vírica era la responsable de l’autisme. Anys més tard es va demostrar que Wakefield va actuar de mala fe i va falsejar dades. No obstant, la divulgació de les seves tesis falses va comportar un descens en les taxes de vacunació, la reaparició de malalties com el xarampió al Regne Unit i el manteniment d’un discurs alternatiu al diagnòstic i al tractament convencional que encara es manté

Cal subratllar

 • L’autisme té un origen neurobiològic
 • Actualment, l’autisme no té cura. L’impacte continua al llarg de la vida. Segons estudis actuals entre un 10-15% dels infants diagnosticats podran dur una vida autònoma independent en edat adulta
 • Siguin persones amb més necessitats de suport o menys, totes les persones amb autisme necessitaran ajuda continuada per dur una vida digna
 • Les famílies amb nens amb autisme necessiten orientació professional ja que són molt vulnerables. És essencial que els metges en contacte amb la família, tant durant la infància, com en l’adolescència i l’edat adulta, coneguin el TEA, les causes i els tractaments d’elecció basats en evidència científica
 • Els Trastorns de l’Espectre Autista són una àrea de rellevància en la investigació científica
 • Qualsevol fàrmac en estudi i avaluació, del qual no se’n coneix l’eficàcia, no té l’objectiu de curar l’autisme, sinó de millorar-ne alguns símptomes
 • El fet que no s’hagin establert les causes de l’autisme no vol dir que no hi hagi tractaments d’eficàcia demostrada en millorar el curs i l’evolució de les persones que el tenen
 • La identificació precoç (abans dels 3 anys) s’associa a una millor evolució
 • És essencial que pediatres, professionals d’educació infantil i professionals de l’educació en general es capacitin en la identificació d’aquests signes subtils precoços i que les famílies amb fills s’informin dels signes que cal observar en el desenvolupament d’aquests
 • Durant els primers anys de vida el cervell és més plàstic i pot realitzar noves connexions entre diferents àrees cerebrals davant a connexions malfuncionants

Autisme i escola

 • Tots els infants amb autisme tenen dret a ser educats en contextos que els ofereixin igualtat d’oportunitats
 • És un repte per l’àmbit educatiu l’adaptació curricular per a nens i nenes amb habilitats cognitives en unes àrees i deficiències importants en altres
 • Ara per ara la majoria d’escoles ordinàries no estan preparades per oferir recursos professionals ni entorns necessaris per aquests infants
 • L’entorn escolar ha d’oferir un aprenentatge social a tots els alumnes, de tolerància, acceptació i integració de nens i nenes amb alguna diferència
 • És molt recomanable l’aplicació, en entorn escolar, de programes específics de tractament amb aval científic

Adults

 • Malgrat l’augment en diagnòstic i detecció la majoria d’adults amb autisme romanen sense diagnosticar
 • Existeix també un cert infra diagnòstic en el sexe femení
 • És essencial que els professionals que treballen amb adults estiguin formats en el reconeixement, diagnòstic i tractament de persones adultes amb autisme
 • Cal desenvolupar diferents recursos des de diferents perspectives (mèdica, educativa, social i laboral), preparar els estudiants amb autisme pel món laboral i implementar programes de suport per garantir el dret a totes les persones a la vida independent, cosa que suposaria també més tranquil·litat per a les famílies

És essencial que el col·lectiu de professionals i les associacions de familiars treballin conjuntament

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) emfatitza el següent:

 • S’ha produït un increment del reconeixement i diagnòstic dels TEA però segueix havent-hi un infra diagnòstic en adults. Cal augmentar la sensibilitat dels professionals sanitaris al voltant dels TEA
 • Tots els professionals de la medicina han de guiar-se, de manera inexcusable, per criteris científics consensuats i actualitzats
 • El CCMC vetllarà perquè els col·lectius de professionals, en especial els metges que ofereixin un abordatge dels TEA basat en rigor científic s’abstinguin de difondre o col·laborar amb teories o pràctiques que no comptin amb l’aval de la comunitat científica o mèdica
 • És necessari augmentar els recursos destinats a l’atenció dels pacients amb TEA, així com el suport a les famílies.
 • El fet que no existeixi un tractament específic que curi els TEA no significa que no s’hagin d’aplicar els tractaments que s’han demostrat eficaços en la millora de la simptomatologia
 • És necessitat ineludible incrementar les línies de recerca al voltant del TEA

 

Podeu llegir el document sencer en el següent enllaç:

Els Trastorns de l’Espectre Autsita i el seu tractament

comunicacio
comunicacio@juntsautisme.org
No hi ha comentaris

Publica un comentari