Un estudi americà compara la intervenció amb mètode Denver amb tractament estandarditzat

20190321_Mètode Denver

Un estudi americà compara la intervenció amb mètode Denver amb tractament estandarditzat

Un estudi publicat al Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psichiatry publicat el 2 de març de 2019 intenta comparar el mètode Denver amb les tècniques d’intervenció estandarditzades a Estats Units. La mostra de l’anàlisi van ser 118 infants d’entre 14 i 24 mesos diagnosticats d’autisme. A aquests 118 infants se’ls va repartir aleatòriament en dos grups, un grup seguiria el mètode Denver i l’altre no. A més, l’estudi es va dur a terme en tres llocs molt separats geogràficament.

El motiu de l’estudi és corroborar un estudi anterior sobre el mètode Denver realitzat l’any 2010 que veia més avenços en els infants als quals se’ls feia intervenció amb aquesta tècnica. La característica més important d’aquest estudi és l’edat dels nens i nenes analitzats: és el primer cop que s’avaluen nens i nenes menors d’un any i mig, cosa que podria donar molta informació sobre la utilitat de l’atenció primerenca.

El mètode Denver

El ESDM (Mètode d’Inici Primerenc, en anglès Early Start Denver Model) busca aprofitar la plasticitat cerebral (la capacitat d’adaptació i reeducació cerebral) que tenen els nens menors de 6 anys. Amb aquest mètode es pretén desenvolupar i millorar la comunicació, la imitació, el llenguatge (verbal i no verbal), l’atenció, les ganes de relació amb els altres i, sobretot, el joc.

Les sessions es basen sobretot en el joc amb l’infant. En aquestes sessions tant el/la terapeuta com els pares realitzen activitats lúdiques curtes i diverses (per a mantenir l’atenció i que pugui aprendre) amb ell o ella durant màxim una hora. Normalment el temps d’intervenció és d’entre 10 i 20 hores per setmana.

L’estudi

El test és un estudi a dues fases, la primera en la que s’analitza l’evolució en el llenguatge (i que serveix per a comparar aquest estudi amb el del 2010), i la segona comprèn comportament adaptat, severitat de l’autisme i coeficient intel·lectual. Es va realitzar en tres llocs separats geogràficament i seguint uns criteris d’admissió concrets (ser de parla anglesa, estar diagnosticat d’autisme almenys per a dos professionals, viure a menys de 60 km dels tres centres d’avaluació, entre altres).

Resultats i conclusions

Es va concloure, en una primera instància, que els nens i nenes que van rebre intervenció segons el mètode Denver van mostrar una millor evolució en l’àrea de llenguatge que els nens i nenes que van seguir amb les seves teràpies convencionals a dos dels tres llocs on es va fer l’estudi.

Pel que fa a severitat de l’autisme, evolució del CI i anàlisi del comportament, es va veure que en els nens que tenien un CI més elevat hi havia un descens en la severitat de l’autisme després del tractament amb Denver; però en els nens amb un CI menor, les teràpies convencionals els eren més útils.

Si bé és cert que en l’àrea del llenguatge el mètode Denver, empíricament, és molt útil, l’estudi també conclou que, en comparació amb l’estudi realitzat l’any 2010,el nou estudi mostrava menys diferències entre el mètode Denver i els altres mètodes d’intervenció. Això es pot deure a que s’han anat millorant, també, els altres mètodes d’intervenció: hi ha més professionalització i més especialització pel que fa a l’autisme.

Ens agraden les últimes reflexions de l’estudi, que us copiem aquí baix:

“quan nens i nenes molt petits amb autisme reben la suficient quantitat d’intervenció de qualitat, actualitzada, se suport conductual i individualitzada, hi ha resultats positius tant si se segueix un mètode com si se’n segueix un altre. Cal, però, fer estudis específics sobre els altres mètodes d’intervenció per a determinar quins poden ser més útils”.

 

comunicacio
comunicacio@juntsautisme.org
No hi ha comentaris

Publica un comentari