Ja és una realitat: les persones amb autisme podran votar

20181214_BOE llei vot

Ja és una realitat: les persones amb autisme podran votar

Fa un dies explicàvem en un article que s’havia aprovat al Congrés un Decret Llei que podia portar a la derogació de la Llei Orgànica 5/1985 on s’establia que no tenien de dret a vot les persones “declarades incapaces en virtut de sentència judicial ferma” i les persones “internades en un hospital psiquiàtric, durant el seu internament, si a l’autorització del jutge es declarava la seva incapacitat per l’exercici del sufragi”. En la publicació anterior quedàvem a l’espera de l’aprovació final del Senat per tal d’aprovar la llei i publicar-la al BOE.

El passat 6 de desembre apareixia al BOE la Llei Orgànica 2/2018 del 5 de desembre per a la modificació de l’antiga llei: a partir d’ara, les persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional podran exercir el seu dret a vot.

Com ho hem aconseguit això?

Tot comença quan el 23 de setembre de 2011 el Comitè sobre els drets de les persones amb discapacitat de Nacions Unides publica el seu informe sobre l’examen al que va sotmetre a Espanya en matèria d’acompliment de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat (que va entrar en vigor a mitjans de 2008).

El Comitè va observar la seva inquietud sobre la falta de drets en matèria electoral de les persones amb discapacitat a Espanya i, citem: “Le inquieta además que la privación de ese derecho parezca ser la regla y no la excepción”. El Comitè recomana en aquest informe que es revisi tota la legislació pertinent per què totes les persones amb discapacitat “independentment de la seva deficiència, de la seva condició jurídica o del seu lloc de residència, tinguin dret a votar i a participar en la vida pública en peu d’igualtat amb la resta”.

El Comitè també recomana que totes les persones amb discapacitat que siguin escollides per a desenvolupar un càrrec públic, disposin de tota l’assistència necessària, fins i tot assistents personals.

La modificiació de la Llei

La nova llei suprimeix els punts b i c del primer punt de l’antiga llei on es negava el dret a vot a les persones declarades incapaces i que estiguessin en una institució psiquiàtrica si el jutge així ho havia establert; i la modifica dient el següent:

“Tota persona podrà exercir el seu dret de sufragi actiu, conscient, lliure i voluntàriament, qualsevol que sigui la seva manera de comunicar-lo amb els mitjans de recolzament que requereixi”.

I, a més, afegeix una disposició addicional que deixa sense efecte les limitacions en l’exercici del dret de sufragi establertes per les resolucions judicials passades que ho impedien i declara el següent: “Las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley”.

Molt satisfetes i satisfets

Aquesta Llei marca un abans i un després en la consideració de les persones amb discapacitat dins el sistema estatal: no només es podran reconèixer de manera més clara els seus drets i tindran l’eina fonamental dels ciutadans per reivindicar-los (el dret a vot), sinó que amb això es referma encara més la idea de dignitat que des de Junts defensem des del primer dia. Seguim!

Foto: www.lariojasinbarreras.org

comunicacio
comunicacio@juntsautisme.org
No hi ha comentaris

Publica un comentari