Participem en la Ronda de finançadors Confederación Autismo España

20101108_Ronda finançadors CAE

Participem en la Ronda de finançadors Confederación Autismo España

Ahir 7 de novembre vam assistir a la Ronda de Finançadors organitzada per la Confederación Autismo España en la que hi van participar també, moltes entitats relacionades i especialitzades en autisme de tot l’Estat Espanyol. Érem més de 30 entitats per a presentar alguns dels nostres projectes a tres finançadors diferents. Cada entitat comptava amb 4 minuts per a presentar el seu projecte a dos dels tres finançadors.

Dos representants de Junts Autisme van viatjar ahir a Madrid i van exposar, en el temps estipulat, les principals característiques sobre el Projecte EVI, l’Escola de Vida Independent.

Per què aquest projecte?

Perquè considerem que és molt important començar a consolidar el nostre programa destinat a adults. Sempre diem que la Fundació va creixent en serveis, professionalització i oferta a mida que els nostres nens i nenes van creixent i canvia la demanda. Enguany tenim 6 joves de més de 18 anys. L’any que ve, seran més. I d’aquí cinc anys en seran prop de 15. Cal començar a buscar i trobar sortides, plans, projectes i professionals per a poder garantir els suports que necessitaran.

El Projecte EVI defensa el futur autònom i digne dels adults amb autisme que, pel nivell de suport que necessiten, habitualment estan destinats a viure en centres residencials de tipus assistencial. El Projecte EVI, busca que puguin continuar vivint en el seu entorn, garantint-hi la seva presència i la seva participació en la comunitat quan els pares o les persones de referència d’aquestes persones ja no hi siguin. Considerem que ningú hauria de ser allunyat de la seva comunitat, del seu entorn i de la seva xarxa de seguretat, molt menys fer-ho quan s’està vivint un procés de dol, i molt menys quan es tenen unes dificultats específiques per a gestionar els canvis i per a adaptar-se a noves situacions.

Què hem plantejat?

Hem demanat recolzament econòmic i de contactes per a les diferents fases del projecte EVI: la fase de formació on hem demanat finançament per a poder fer més plans de formació i contractar més professionals; la fase de pràctiques en empreses, on hem demanat contactes i la possibilitat de signar convenis de col·laboració laboral; la fase de vida independent, on hem demanat finançament per a poder llogar un pis on visquin els joves i on tinguin accés als recolzaments tant personals com materials que necessitin.

A més, també hem pogut mostrar un nou projecte que té a veure amb suports digitals, en el qual hem començat a treballar i que incideix directament en l’educació i en la formació d’educadors i mestres pel que fa a l’autisme, un tema que creiem que és vital treballar.

Estem contentes d’haver participat d’aquest esdeveniment, estem contentes d’haver compartit experiències amb altres entitats i d’haver traslladat el nostre projecte –que considerem pioner- a empreses sensibles amb l’autisme. Esperem que ens donin suport i que puguem créixer i deixar créixer els nostres joves autònomament i digna.

Us informarem, no cal dir-ho, sobre totes les novetats que rebem!

comunicacio
comunicacio@juntsautisme.org
No hi ha comentaris

Publica un comentari