Els projectes dels nostres professionals, adaptats al seguiment psico-educatiu de l’entitat

La Marian fent atenció psico-educativa a un dels nois de la Fundació

Els projectes dels nostres professionals, adaptats al seguiment psico-educatiu de l’entitat

La Marian Garcia,  Directora Tècnica de Junts Autisme, va acabar el seu màster el curs passat i va fer el Treball Final de Màster sobre “La comprensió del discurs narratiu en el Trastorn de l’Espectre Autista”. Amb la seva experiència professional a Junts la Marian se’n va adonar de que hi havia nens i nenes que entenien les preguntes simples, però no les complexes i que això podria ser un objectiu dins el programa psico-educatiu. A partir d’aquí va començar el disseny del seu treball.

Aquest comptava amb una part pràctica que es basava en una prova de pròpia creació a partir d’un vídeo de l’ovella Timmy, on al nen o nena se li feien preguntes simples (Qui? Què? On?) i preguntes complexes (Per què de causalitat; fer inferència sobre la teoria de la ment o preguntes  a nivell emocional com ara entendre les emocions dels personatges). Aquestes preguntes es van fer tant a nens amb TEA com amb nens sense TEA.

Els resultats que va extreure és que en el grup de nens i nenes sense TEA, no feien cap error en les preguntes simples i encertaven quasi totes les preguntes complexes; en canvi en el grup de nens i nenes amb TEA, feien errors tant a les preguntes simples (pocs) com a les complexes. No es van trobar diferències significatives en les preguntes simples entre els dos grups, però sí que es veia la diferència en les preguntes complexes.

El treball es completava amb dues parts més: una part de comprensió gramatical anomenada CEC, per comprovar que entenien el llenguatge però el problema és que en aquesta prova no es pot dir al nen o nena si ho ha fet bé o malament, per tant molts nens amb TEA quan veien que la mateixa imatge es repetia, repetien la resposta perquè pensaven que ja havia estat donada per bona: “Si realment hi havia o no comprensió de les estructures gramaticals, va quedar en dubte”.

La tercera part de la prova, tenia a veure amb la comprensió del lèxic, i aquí sí que es va veure que els nens i nenes amb TEA no presentaven dificultats de comprensió en aquesta àrea.

Com aplicar-ho al seguiment psico-educatiu de Junts?

La Marian s’en va adonar que aquest conjunt de proves podien adaptar-se a nivell pràctic, sobretot per veure  la capacitat de comprensió dels nens i nenes, i es va començar a utilitzar a Junts Autisme, no tant per avaluació dels nens i nenes sinó per treballar l’àrea de la comprensió en les preguntes complexes.

Per això l’equip ha creat més proves a partir d’altres vídeos: “Una cosa que vam veure és que alguns nens i nenes potser no entenien les preguntes però s’aprenien el vídeo i les respostes, sense entendre les situacions”, ens explica la Marian, “per tant per avaluar va molt bé el primer dia, però per anar treballant la capacitat de comprensió, que és el que estem fent, cal anar canviant el contingut.”

Una de les coses de les que es va adonar l’equip també va relacionada amb les dificultats que tenen els nens i nenes amb TEA amb la Coherència central dèbil, és a dir, tenen dificultats per englobar la informació a nivell general i només es fixen en els petits detalls: “Això fa que a nivell inferencial tinguin més dificultats en reconèixer la situació global perquè només es fixen en una part”, per tant, aquest estudi també serveix per treballar aquest aspecte.

Aquesta feina de la Marian s’ha demostrat molt útil en el seguiment i l’evolució de la comprensió dels nens i nenes de Junts Autisme, i, a més, va ser seleccionada per a ser presentada al nou grup que començava el màster aquest any. Moltes felicitats Marian! Seguim treballant!

comunicacio
comunicacio@juntsautisme.org
No hi ha comentaris

Publica un comentari