Junts amb tu

Projectes > Junts amb tu

Projecte – Junts amb tu

Amb aquest projecte, la Fundació fa una aposta per un model integral d’atenció a famílies i persones amb TEA, on les famílies siguin i es sentin el centre de la intervenció, creant un espai de participació i capacitació continuat. Un espai pròxim i proper, on les famílies puguin participar de forma activa i comptar amb el recolzament precís per a millorar la seva qualitat de vida i la dels seus fills i filles.

Volem proporcionar i garantir l’assessorament, orientació, suport emocional i personal i així donar resposta a les necessitats reals d’aquest col·lectiu i ho fem amb diferents activitats i eixos d’intervenció:

– Assessorament i suport a les famílies

– Activitats d’oci inclusiu

– Suports personals

Així, i gràcies a les activitats desenvolupades en el l projecte Junts amb Tu, fem possible que les persones amb TEA i les seves famílies puguin accedir, en igualtat de condicions, a activitats adreçades a la població en general, en entorns naturals i de referència per a cadascuna d’elles (el seu poble, el seu barri, els centres educatius, els serveis d’oci i temps lliure o qualsevol espai d’interacció amb la resta de la població) oferint a les famílies i altres agents implicats els suports i recursos necessaris.

Amb tot això afavorim la cohesió social, millorem el coneixement del trastorn i fomentem la millora de la qualitat de vida i la inclusió social de les persones amb TEA i les seves famílies.

projecte-aprenem-amb-tu

Amb la col·laboració de

obra social la caixa