EVI – Escola de vida independent

Projectes > EVI – Escola de Vida Independent

Canviem la vida de les persones amb autisme

Les persones amb TEA han estat històricament el col·lectiu amb menys inclusió social.  Tot i que aquesta realitat continua avui en dia, en la última dècada hi ha hagut un gran avenç en la intervenció educativa  i en la defensa del dret a la inclusió i autodeterminació d’aquest col·lectiu. Això ha estat motiu de transformació d’alguns dels serveis adreçats a les persones amb TEA, sobre tot els serveis per a infants i les persones amb TEA amb necessitats de suport intermitents, persones amb Síndrome d’Asperger o “autisme d’alt funcionament”, aquestes últimes han començat a accedir al mercat laboral ordinari, a traves de diferents projectes que tenen en compte les seves peculiaritats com a capacitats reals d’eficiència en diferents tasques.
La innovació del Projecte EVI és el perfil de persones a qui va adreçat, adolescents  amb autisme amb grans necessitats de suport, amb problemes de comunicació i relació social importants, que sinó participessin en l’EVI serien usuàries d’algun centre residencial a l’arribar a l’edat adulta. Mitjançant la participació en el projecte, comprovem encara més si cal, que TOTHOM té capacitats, comprovem que amb els suports i recursos educatius i tecnològics adequats, aquestes persones poden desenvolupar tasques supervisades dins de diferents àmbits. Poden estar i participar, desenvolupar projectes de vida en entorns inclusius.

El projecte EVI ofereix els espais, recursos personals i tecnològics, que possibiliten l’adquisició d’habilitats prelaborals i l’adquisició i aprenentatge d’habilitats de la vida diària en contextos naturals, a adolescents amb TEA amb necessitats de suport generalitzat. D’aquesta manera facilitem l’autonomia, autodeterminació i inclusió social  i possibilitat de vida independent d’aquestes persones.

Foto 15-5-15 12 01 37

Dins del Projecte podem distingir tres modalitats i/o activitats diferents:

1. Anem Aprenent. Intervenció seguint un model entrat en la persona en un espai estructurat on es treballen habilitats pre requisites a nivell social i laboral per després desenvolupar-les en contextos naturals.

2. Aprenem a treballar. Aquest servei té com a objectiu la generalització d’habilitats apreses en entorns estructurats i el aprenentatge de les competències ocupacionals i prelaborals necessàries per el desenvolupament de la promoció de la inserció i la futura incorporació al món laboral.

3. Aprenem a viure independents. Adquisició d’ habilitats i competències per a la vida independent en contextos naturals (servei d’habitatge). En aquest servei es desenvolupen itineraris individuals per a l’adquisició de les competències necessàries per a la vida independent i autònoma.

Amb la col·laboració de

bankia-en-accion
ministerio-sanidad
fundacion-once