EVI – Escola de vida independent

Projectes > EVI – Escola de Vida Independent

Canviem la vida de les persones amb autisme

Les persones amb TEA han estat històricament el col·lectiu amb menys inclusió social.  Tot i que aquesta realitat continua avui en dia, en la última dècada hi ha hagut un gran avenç en la intervenció educativa  i en la defensa del dret a la inclusió i autodeterminació d’aquest col·lectiu. Això ha estat motiu de transformació d’alguns dels serveis adreçats a les persones amb TEA, sobretot els serveis per a infants i adults amb TEA amb necessitats de suport intermitents (persones amb Síndrome d’Asperger o amb altes capacitats de comunicació) que han començat a accedir al mercat laboral ordinari, a través de diferents projectes que tenen en compte les seves peculiaritats com a capacitats reals d’eficiència en diferents tasques.
La innovació del Projecte EVI és el perfil de persones a qui va adreçat: adolescents  amb autisme amb grans necessitats de suport, amb problemes de comunicació i relació social importants, que si no participessin en l’EVI serien usuàries d’algun centre residencial a l’arribar a l’edat adulta. Mitjançant la participació en el projecte, comprovem encara més si cal, que TOTHOM té capacitats, comprovem que amb els suports i recursos educatius i tecnològics adequats, aquestes persones poden desenvolupar tasques supervisades dins de diferents àmbits. Poden estar i participar, desenvolupar projectes de vida en entorns inclusius.

El projecte EVI ofereix els espais, recursos personals i tecnològics, que possibiliten l’adquisició d’habilitats prelaborals i l’adquisició i aprenentatge d’habilitats de la vida diària en contextos naturals:  d’aquesta manera facilitem l’autonomia, l’autodeterminació i la inclusió social  i la possibilitat de tenir una vida independent d’aquestes persones.

Foto 15-5-15 12 01 37

El Projecte EVI es divideix en 4 fases diferents

1.Aprenem Junts

Servei d’intervenció psicoeducativa que complementa i desenvolupa els aprenentatges escolars i en facilita la generalització. Els objectius d’aquest servei són:

1. Potenciar aprenentatges i habilitats cognitives transversals.
2. Promoure i desenvolupar habilitats de la vida diària de forma autònoma.
3. Desenvolupar l’adquisició de conductes adaptatives i funcionals per a la vida independent.
4. Oferir estratègies per a l’adquisició de l’afrontament i gestió de situacions de crisi.

Aquest servei treballa tres àmbits que afecten a les persones amb autisme: l’interacció social, la comunicació i la imaginació.

A partir d’aquest servei s’identifiquen les àrees d’intervenció i objectius específics de cada participant i es fixa l’itinerari a seguir amb els altres serveis del projecte.

Joel ticch
2.Treballem Junts

Servei enfocat en l’adquisició de les competències ocupacionals i prelaborals necessàries per a la promoció de la inserció i la futura incorporació al món laboral.

Els objectius són:

1. Adquirir aprenentatges i habilitats prelaborals i laborals per a promoure’n la futura inserció.
2. Oferir suports personals específics per tal de garantir l’autonomia personal
Aquest servei s’organitza per mòduls en els que es treballen les diferents competències El temps invertit en cada mòdul dependrà de l’interès i la capacitat de la persona amb autisme.

El servei ofereix tant sessions individuals com sessions grupals i té sempre en compte:

– Crear entorns favorables que s’adaptin a les necessitats dels participants
– Estructurar el temps i l’espai de les activitats
– Seqüenciar les tasques
– Utilitzar suports visuals
– Utilitzar estratègies que permetin anticipar els canvis de rutines
– Explicitar els objectius i activitats a realitzar
– Identificar els suports necessaris per a cada participant
– Generar espais segurs i previsibles per prevenir la manifestació de la conducta problema
– Potenciar entorns inclusius per augmentar les oportunitats d’interacció social
– L’espai i les activitats han de permetre l’experimentació i l’assaig continu per fomentar la generalització dels aprenentatges

Tablet
3.Junts vivim independents

Servei adreçat a l’adquisició d’habilitats i competències per a la vida independent en contextos naturals (servei d’habitatge).
Està basat en itineraris individuals per a l’adquisició de les competències necessàries per la vida independent, autònoma i el conjunt d’aspectes bàsics de la vida quotidiana.

Els objectius del projecte que es persegueixen amb aquest servei són:
1. Oferir suports personals específics per tal de garantir l’adquisició de l’autonomia personal de les persones amb TEA.
2. Potenciar la independència a la llar i l’aprenentatge de tasques en aquest context.
3. Oferir suports personals i aprenentatges de cura dels destinataris
Aquest servei implica el disseny, desenvolupa-ment i avaluació d’activitats en àrees vinculades a l’autocura, la salut, els hàbits alimntaris, competènceis personals i domèstiques, gestió econòmica i hàbits saludables.

comprant
4.Creant Junts

Creant Junts és un projecte d’inclusió en societat i en la vida laboral per a joves amb autisme. De la mateixa manera, el projecte pretén sensibilitzar a la població sobre l’existència, realitat i capacitat de l’autisme. Per tant, Creant Junts representa l’aplicació a la vida real dels coneixements adquirits en les tres primeres fases del Projecte EVI.

Los objectius del servei són:

1. Oferir plataformes i contactes per aplicar tot el que han après
2. Contacte, formació i establiment de convenis amb empreses per a la contractació (en pràctiques o laboral) dels destinataris del projecte
3. Contacte, formació i establiment de convenis amb comerços de proximitat per a la contractació (en pràctiques o laboral) dels destinataris del projecte.
4. Desenvolupament de tallers inclusius en els que es practiquin habilitats motrius i relacionals i en els que es sensibilitzi als assistents sense autisme sobre aquest trastorn
5. Establiment de ponts i relacions entre les persones amb autisme i la seva comunitat

platets_001

Amb la col·laboració de

bankia-en-accion
ministerio-sanidad
fundacion-once
departament afers socials_web
Fundació Iluro