Què fem

Construïr una societat més justa on ser diferent no signifiqui estar exclòs
Informació i orientació a les famílies

Treballem conjuntament amb les famílies donant-lis orientació, acompanyament i suport emocional.

Intervenció personalitzada

Avaluem l’infant i dissenyem les accions psicoeducatives a dur a terme en funció de les característiques del trastorn de l’espectre autista.

Suport en l'educació

Poder assistir a l’escola ordinària és molt positiu per a l’aprenentatge i la inclusió dels infants amb trastorns de l’espectre autista.

Suport en la transició a la vida adulta

Tot allò que aprenguin i visquin en aquesta etapa de la seva vida pot ser determinant pel seu futur.

Activitats d'oci

Des de la fundació procurem que les persones amb autisme i les seves famílies també tinguin aquesta qualitat de vida.

Impressió diagnòstica

Fem una avaluació exhaustiva de l'infant i obtenim informació sobre un possible diagnòstic d'autisme

Formació

Organitzem i impartim activitats formatives presencials o en línia, per a tots els qui formen part de l’entorn de les persones amb autisme.