Impressió diagnòstica

La primera de totes les respostes

El procés d’impressió diagnòstica consta de tres fases en les que a través d’entrevistes i diferents proves psicomètriques, es fa una avaluació exhaustiva de les diferents àrees de desenvolupament de l’infant o adolescent que ens donen informació sobre les àrees i el diagnòstic sobre un possible TEA del nen o nena. Aquesta valoració integral ens permet construir un perfil de fortaleses i dificultats de cada individu a través de múltiples dominis de funcionament.

 

Per realitzar una bona detecció i orientació diagnòstica es personalitza la metodologia en funció de les necessitats individuals del nen o adolescent amb sospita d’alguna dificultat.

 

Informació a aportar: documentació, informes anteriors, proves, notes escolars, etc.

Història clínica dels pares

Una entrevista amb els pares per obtenir informació detallada sobre el passat i present de les dificultats i conductes adaptatives i desadaptatives, així com les necessitats específiques actuals d’interès.

Test de cribratge i/o entrega de qüestionaris.

Diagnòstic específic de l’infant

Sessions de valoració i observació realitzades directament amb el nen o adolescent que inclouen l’administració d’instruments estandarditzats globals i específics de diagnòstic, seguint el protocol de les bones pràctiques.

Realització d’un informe detallat on s’inclou la descripció de cada una de les proves administrades, amb la interpretació respectiva dels resultats, junt amb una orientació diagnòstica basada en el DSM-V.

Devolució

Orientacions de les intervencions més adequades segons el perfil de fortaleses i dificultats individuals.

Assessorament familiar i escolar.

Diagnòstic
017