Informació i orientació a les famílies

Necessito que confiis en mi i veuràs que lluny puc arribar

Què fem > Informació i orientació a les famílies

Ajudem i assessorem a les families

Des de la sospita mateixa de trastorn de l’espectre autista d’un infant, comença un nou camí en què les famílies necessiten orientació, acompanyament i suport emocional. Les persones que han viscut experiències similars són una gran ajuda.

Des de Junts oferim:

– Compartir aquesta experiència
– Assessorament sobre els recursos a prop de casa per cobrir les necessitats que sorgiran
– Orientació legal en l’àmbit de l’educació i en el de benestar social i família

També, disposem dels serveis següents:

– Suport en l’educació
– Suport en el pas a la vida adulta
– Activitats d’oci
– Formació

juguem junts2