Intervenció personalitzada

Tots som diferents però sentim les mateixes coses

Què fem > Intervenció personalitzada

Tots podem aprendre

La majoria de les persones aprenem de forma incidental, desenvolupem aprenentatges basats en les experiències, per imitació.  L’autisme fa que  els infants que el pateixen no puguin assolir aprenentatges que es desenvolupen  en la resta de forma espontània  i sense necessitat d’ensenyament específic.

Per que els infants i persones amb autisme aprenguin sovint és necessari un aprenentatge en un entorn molt estructurat amb la utilització de metodologies específiques i adaptacions tecnològiques i materials. L’objectiu es traslladar les habilitats apreses a  entorns naturals, com l’aula ordinària o d’altres situacions de vida quotidiana i social

En la intervenció psicoeducativa especialitzada utilitzem diferents metodologies, depenen de l’edat de la persona amb autisme i de les seves característiques, com són: ABA, TEACCH, PECS i DENVER.

Cadascun d’aquests nens i nenes compta amb una coordinadora d’intervenció i amb  un programa individualitzat, fet a mida, on s’especifiquen els diferents objectius a assolir. Aquests objectius es revisen de manera mensual consensuats amb la família, l’equip de  professionals de la fundació i altres agents implicats, com els professionals de l’escola o d’altres àmbits.

suport-en-leducacio