Treballem per crear un Consell d’Infants Inclusiu

Consell dels infants

Treballem per crear un Consell d’Infants Inclusiu

El passat dimarts varem assistir a la reunió del projecte del Consell dels Infants promoguda per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona i Xarxa Consultors, l’empresa encarregada de coordinar la formació del consell. A la reunió hi varem assistir representants de diferents entitats i de l’ajuntament.

L’objectiu de la reunió era establir els propers passos per a la creació del Consell dels Infants que es preveu implementar a Arenys a partir del Gener de 2018.

Què és el Consell dels Infants?

El Consell d’Infants és un òrgan de participació política dels infants del municipi on es troben per reflexionar, parlar, prendre decisions i fer propostes sobre els aspectes que els afecten del seu poble o ciutat.

A Arenys, l’objectiu és formar el Consell d’Infants amb nens i nenes de 5è i 6è de primària, és a dir, d’entre 10 i 12 anys. L’objectiu és que un cop els infants passin d’aquestes edats es comencin a formar Consells d’Adolescents.

De quina manera varem defensar els interessos de Junts Autisme a la reunió?

Sempre intentant ésser el màxim d’integradors possible, el que varem demanar és que s’adaptés el Consell a nens i nenes amb diversitat funcional que també tenen el dret de veure els seus interessos representats en reunions d’aquestes característiques.

El que més varem defensar és la creació de consciència dins el Consell, és a dir, que els nens sense diversitat funcional (sense discapacitat) que en formessin part tinguessin sempre en compte que hi ha altres nens que necessitaran de certes adaptacions a les idees que ells tinguin. Creiem que això no només ajudarà als nens amb diversitat funcional, sinó que aportarà una riquesa social i humana als altres nens i nenes fent-los més conscients de les diferents realitats que els envolten.

També es va insistir en el fet que els nens i nenes de Junts Autisme que poguessin assistir a les reunions ho fessin amb suport tècnic, i que, per tant, a nivell de consistori i d’organització del Consell es tingués això en compte també a nivell pressupostari.

Com varem proposar que s’organitzés el Consell d’Infants?

En un principi es pretenia que 28 nens i nenes vinguessin de les diferents escoles del municipi; 2 vinguessin del centre obert i altres 2 fossin els representants del col·lectiu amb diversitat funcional. Després d’una argumentació molt constructiva per part dels diferents grups a la reunió es va arribar a la conclusió de que, amb aquesta ratio, no quedaven representades altres realitats.

Per tant es va proposar reduir el nombre d’infants de les escoles a 14, escollir-ne 2 d’un centre obert;2 amb diversitat funcional; 2 d’alguna institució com pot ser el CRAE per tractar altres dificultats socials i 2 més d’altres entitats, de manera que pugui quedar millor representat el teixit social infantil d’Arenys de Mar. Proposta que s’està estudiant.

La visió de Junts Autisme

En el cas de la possible participació de nens i nenes de Junts Autisme (que encara s’ha d’acabar de decidir), caldrà estudiar quina és la millor manera de formar-ne part: si posant un reforç tècnic durant els consells; invertir temps en pautar i agendar totes les trobades per tal d’estructurar-les el màxim possible; vincular els membres de la Fundació en la presa de decisions per tal que els interessos dels nostres nens i nenes també es vegin representats. De totes maneres, això es veurà un cop es defineixin els trets bàsics d’aquest embrió que es va començar a gestar dimarts.

Des de Junts Autisme trobem molt positiu que el consistori tingui en compte les diferents diversitats funcionals a l’hora de dissenyar i executar projectes com aquest. Creiem que és un bon principi per a entendre que la inclusió requereix temps, dedicació i recursos i veiem com un objectiu molt assolible i gratificant el fet que els nens i nenes sense discapacitat prenguin consciència de que existeixen altres col·lectius i que cal tenir-los en compte a nivell de projectes municipals per a començar a establir les bases d’una societat inclusiva.

S’han de tenir en compte els interessos de tots. Som una societat plural que necessita ser escoltada i reconeguda plenament. Pensem que un Consell d’Infants Inclusiu és el preludi d’una Societat Inclusiva.

comunicacio
comunicacio@juntsautisme.org
No hi ha comentaris

Publica un comentari